Nadace Dobrý anděl – Jak pomáhat?

Nadace DOBRÝ ANDĚL je charitativní neziskovou organizací, která pomáhá rodinám s dětmi, v nichž rodič nebo dítě trpí onkologickým nebo jiným závažným onemocněním.

Systém pomoci nadace DOBRÝ ANDĚL je unikátní, neboť je postaven na 3 základních pilířích:

1. Do posledního haléře®

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jeho zakladatelů a dalších filantropů.

2. Víte, komu pomáháte

Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. Pomáháte pravidelně

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Jak se do pomoci zapojit?

DOBRÝ ANDĚL dbá na dodržování výše uvedených pilířů vůči svým dárcům, z tohoto důvodu neumožňuje zasílání příspěvků formou DMS (klienti T-Mobile mohou využít registraci pomocí SMS). Výběr příspěvků pomocí dobročinných sbírek nebo výtěžků (např. z prodeje výrobků nebo vstupenek na akce) také není možný.

Dobrým andělem můžete stát jednoduše, stačí se zaregistrovat a začít přispívat.

20003020_tea5

TEODORA KUČEROVÁ

V 5 LETECH JÍ BYL DIAGNOSTIKOVÁN NÁDOR LEDVINY

V lednu 2016 Teušce lékaři diagnostikovali sarkom ledviny – vzácný typ nádorového onemocnění, který vyžaduje nejsilnější možnou léčbu chemoterapií. Jakmile to bylo možné, absolvovala také velmi náročnou operaci. Až na krátké návštěvy doma byla Tea více než půl roku společně s maminkou hospitalizována. Nyní dojíždí na pravidelnou chemoterapii a v následujících dvou letech ji čeká udržovací fáze léčby.

Maminka Teušky, paní Jitka, píše: „Dopad nemoci na nás se nedá ani popsat – jak finanční, tak emoční. Za příspěvky Dobrých andělů jsme tedy velmi vděční. Děkujeme!“