Platba kartou

Jednorázová platba kartou je provedena ihned, ve Vašem Andělském účtu se platba objeví následující pracovní den.

Opakované platby kartou – první platba je provedena ihned, další platby jsou prováděny od měsíce následujícího po první platbě, vždy ke 20. dni  (případně k prvnímu pracovnímu dni po něm). Pokud je první platba provedena až po 25. dni v měsíci, opakované platby se spouštějí až po dvou měsících (např. první platba 26.1., opakované se spouštějí až 20.3.). Ve Vašem Andělském účtu se platba objeví vždy následující pracovní den po stržení platby z Vašeho účtu.

V případě, že platba z Vašeho účtu nemohla být stržena, systém se další platbu pokusí strhnout až v následujícím měsíci, opět ke 20. dni. Pokud se Vaše platba nestrhla, je také možné, že Vaše karta expirovala.

Platba bankovním převodem

Platby z Raiffeisenbank jsou připsány na Váš Andělský účet vždy následující pracovní den po stržení platby z Vašeho účtu.

Platby bankovním převodem z jiné banky k nám dorazí do dvou pracovních dnů. Na Vašem Andělském účtu se objeví vždy následující pracovní den po připsání na náš účet.

Platba přes SMS (T-Mobile)

Po odeslání aktivační SMS bude Váš první příspěvek stržen 1. den v měsíci následujícím po datu zaslání Vaší SMS. Na Vašem Andělském účtu se však platba objeví až na konci daného měsíce (okolo 25. dne v měsíci).

Jestliže se platbu nepodaří strhnout k 1. dni v měsíci, provede operátor opakovaně pokus o její stržení. Měsíční přispívání bude automaticky ukončeno, pokud se po dobu 6 měsíců nepodaří příspěvek strhnout.