Jak zapojit kolegy do projektu Zde pracují Dobří andělé

MA_1

Jak projekt funguje?

Stačí, abyste našli mezi svými pracovními kolegy ještě alespoň jednoho dalšího Dobrého anděla, který přispívá rodinám v těžké životní situaci, stejně jako Vy.

Kdokoli z Vás pak může vyplnit jednoduché prohlášení, které potvrzuje počet Dobrých andělů mezi zaměstnanci.


JAK MŮŽETE POMOCI ZÍSKAT další DOBRÉ ANDĚLY přímo mezi svými kolegy?

Připravili jsme pro Vás několik příkladů, jak nám můžete dle svých možností pomoci. Za Vaši pomoc budeme velmi rádi, chtěli bychom Vás ale požádat o to, abyste se drželi našich principů a pravidel, která uvádíme níže. V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit :)

Představte nadaci

Proč jste si vybrali nadaci Dobrý anděl? Jaké to je být Dobrým andělem a pomáhat rodinám? Jak systém pomoci funguje? Neváhejte se o své zkušenosti podělit se svým okolím!

Pomoci Vám může například video o Dobrém andělovi. Rádi Vám také zašleme naše propagační materiály v tištěné či online verzi. Společně můžeme například připravit článek pro Váš interní časopis nebo newsletter.

„NA ŽIVO”

Uspořádejte s dalšími Dobrými anděly ve firmě snídani pro kolegy a popovídejte si o nadaci Dobrý anděl.

Jste hrdým Dobrým andělem? Dejte o sobě vědět – vystavte si na nástěnku certifikát, nalepte na dveře samolepku… Fantazii se meze nekladou :-)

Rádi Vám pošleme odznáček či samolepku, stačí si o ně napsat. Další andělské drobnosti pro radost najdete i na našem e-shopu.

PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE

Jste již dlouhodobě zapojeni do projektu Zde pracují Dobří andělé? Nebojte se jednou za čas projekt svým kolegům připomenout – umístěte logo na webové stránky či intranet, vylepte samolepky se stejnojmenným nápisem do kanceláří nebo na vchodové dveře. Napište interní zprávu třeba s poděkováním těm, kteří se nově zapojili. Sdílejte společnou radost z pomoci druhým!

Komunikujte i s námi! Budeme rádi například za fotografie z Vaší kanceláře, kde máte nalepenou samolepku, nezapomeňte se nám také pochlubit napsaným článkem nebo fotografií s umístěním loga projektu. Děkujeme!

Co je dobrý anděl?

Nadace DOBRÝ ANDĚL podporuje rodiny s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně.

Jeho základní pilíře jsou:

DO POSLEDNÍHO HALÉŘE®

Veškeré příspěvky dárců, Dobrých andělů, jsou rodinám předávány v plné výši. Provozní náklady nadace jsou hrazeny z prostředků jejích zakladatelů a dalších filantropů.

VÍTE, KOMU POMÁHÁTE

Každý Dobrý anděl získá při registraci přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

POMÁHÁTE PRAVIDELNĚ

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.


Komu dobří andělé pomáhají?

Rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde dítě nebo rodič onemocněli rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným onemocněním, například nemocí motýlích křídel, svalovou dystrofií Duchenne, selháním orgánů nebo závažnou metabolickou poruchou.

MA_3

Jak se stát dobrým andělem?


Pravidla výběru finančních příspěvků

Každý Dobrý anděl by měl přispívat sám za sebe, jedině tak je pomoc naprosto transparentní, neboť si ve svém Andělském účtu může ověřit rozdělení finančních příspěvků do posledního haléře a přečíst si příběh rodiny, které pomáhá.

Prosíme nevybírejte příspěvky formou jakýchkoli sbírek, kasiček, výtěžků ze společenských událostí či tombol, prodeje výrobků nebo služeb. Nepoměrně více pomůže rodinám šíření myšlenky pomoci nadace Dobrý anděl.


kontakty

[email protected]

733-119-119

newsletter_2014-06_dekujeme