Petr Sýkora – laureát Ceny Arnošta Lustiga

Systém pomoci nadace DOBRÝ ANDĚL je postaven na 3 základních pilířích:

1. Do posledního haléře®
Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jeho zakladatelů a dalších filantropů.

2. Víte, komu pomáháte
Každý dárce - Dobrý anděl - získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. Pomáháte pravidelně
Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Cenu Arnošta Lustiga 2014 za zásluhy o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost Petr Sýkora převzal z rukou předsedy Vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky a předsedy Výboru Ceny Arnošta Lustiga prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc v květnu 2015. „V dnešní době již není potřeba projevovat odvahu při obraně státu či jiných jednoznačných výzvách. Jednu z klíčových hodnot dneška představuje zdraví. Je krásné a záslužné k němu lidem napomáhat. Tak může vypadat hrdinství 21. století,“ vysvětlil při té příležitosti důvody volby prof. Jan Pirk.

Petr Sýkora je spoluzakladatelem nadace DOBRÝ ANDĚL, která pomáhá rodinám s dětmi, v nichž rodič nebo dítě trpí rakovinou nebo jiným závažným onemocněním. Cílem nadace je transparentní pravidelná pomoc potřebným rodinám. Příspěvky dárců, Dobrých andělů, jsou navíc díky zakladatelům nadace a dalším filantropům, kteří financují veškeré provozní náklady, odesílány rodinám do posledního haléře.

Petr_01

Cenu Arnošta Lustiga založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu spisovatele Arnošta Lustiga. Historicky první Cenu převzal pražský biskup mons. Václav Malý. Laureátkou ceny za rok 2012 se stala Kamila Moučková, legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka. Za rok 2013 převzal cenu pan Bedřich Utitz, válečný veterán a zakladatel exilového nakladatelství Index.

Výbor volbou prokázal velkou odvahu. Po triádě osobností prověřených dějinnými zvraty naší historie vybral laureáta veskrze současného, hrdinu a vzor pro 21. století. Petr Sýkora je jedinečná osobnost s pevným charakterem a jasnými vizemi. Věřím, že toto ocenění Petra Sýkoru povzbudí k tomu, aby svůj životní postoj ještě intenzivněji šířil v české společnosti a motivoval tak zejména mladou generaci,“ komentoval výběr laureáta Ceny za rok 2014 Pavel Smutný, prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Petr Sýkora uvedl: „Podnikání a filantropie jsou si podobnější, než se na první pohled zdá. Dlouhodobě a dobře fungují je tehdy, když děláte něco opravdu užitečného. Zdravá a fungující česká společnost potřebuje obojí – jak podnikatele, kteří zaměstnávají druhé, vylepšují svět kolem sebe a vytvářejí bohatství, tak neziskové organizace. Základ prosperity je v tom prvním. Civilizovaná společnost však bez toho druhého dobře nefunguje.“

Petr_3

Cenu při převzetí věnoval symbolicky všem Dobrým andělům i kolegům z dalších neziskových organizací: „Děkuji členům výboru ceny Arnošta Lustiga za toto ocenění. Mám z něj radost. Vážím si ho pro odkaz, který nám tento skvělý člověk zanechal. Vážím si členů výboru, kteří se rozhodli tyto hodnoty pro nás všechny uchovat dál, a přeji jim, aby měli v příštích letech hodně práce a těžké rozhodování.

Silněji, než radost, však cítím závazek. Kdyby mi totiž bylo o pár desítek let více, snad bych přijal Vaše ocenění s větší lehkostí. A tak Vám dnes nemohu slíbit nic. Snad jenom to, že když zítra ráno vstanu, pokusím se být o něco lepším člověkem, než dnes. Dobří andělé a především řada dalších kolegů z neziskových organizací zmíněné kvality - odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost dlouhodobě prokazují. Nechť ocenění patří také jim.“ 

Chcete se také stát Dobrým andělem? Je to velmi jednoduché, stačí se zaregistrovat.newsletter_2014-06_dekujeme

Chci pomáhat a být
dobrým andělem