DOBRÝ ANDĚL je unikátní systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných.

1. Rozděluje příspěvky do posledního haléře

Peníze od Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadace DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz zakladatelů.

2. Vidíte, komu pomáháte

Každý Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho Andělský účet. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, kontakt a životní příběhy lidí, kterým systém DOBRÝ ANDĚL doručuje jeho příspěvky.

3. Pomáhá pravidelně, každý měsíc

Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje Dobrým andělům, pravidelně každý měsíc finančně pomáhat stovkám rodin s dětmi, které postihlo vážné onemocnění.

ANDĚLSKÉ HODNOTY

RADOST

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Máme radost ze spolupráce. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s lékařisestrami, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

RESPEKT

Respektujeme slabší, nemocnépotřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém sektoru i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré andělypartnery bez ohledu na výši jejich příspěvku.

ODVAHA

Odvaha dělat, pouštět se do těžkých věcí, odvaha v komunikaci – argumenty, odvážněji obhajovat naše hodnoty, to že jsme jiní.