Andělská Hora – Liberecký kraj

Vesnička Andělská Hora je od roku 1868 součástí města Chrastava, která leží pár kilometrů severozápadně od Liberce. Bývalé hornické město má i nyní co nabídnout – zejména pak nádherné přírodní scenérie či pozůstatky pohnuté historie v podobě vojenských bunkrů v okolí.

Kde najít informace o získání magnetky?

Informační centrum města Chrastava – 50.8170892N, 14.9698278E
Vývěska vesnice Andělská hora – 50.8007433N, 14.9570308E
Autobusové nádraží Chrastava – 50.8164864N, 14.9652911E
Kino Chrastava - 50.8159103N, 14.9673481E


Zajímavosti o Andělské Hoře

Andělská Hora

Andělská Hora byla založena roku 1547 jako svobodné hornické město pány z Donína, kteří zde těžili stříbro. Význam města postupně ochaboval, po třicetileté válce byla Andělská Hora zmiňována pouze jako ves a od roku 1868 se stala součástí nedalekého města Chrastava. 

Osada leží v kopcovité krajině pod Ještědským hřebenem v nadmořské výšce 320 metrů a nabízí ve svém okolí řadu přírodních krás, stejně jako kus bohaté historie nejen hornické – později se stala důležitým centrem průmyslu bělení látek. Na slavnou minulost stále upomíná zdejší kostel Panny Marie Sněžné, starobylé dřevěné domy a drobné církevní památky, na pohnuté období 20. století poukazují vojenské bunkry v okolí a prázdná místa v prostorách bývalého hřbitova a nejstaršího andělohorského domu.

(zdroj: Wikimedia Commons, foto: ŠJů)


Příroda a okolí vesnice

(zdroj: Wikimedia Commons, foto: ŠJů)

Vojenské bunkry

Od rozcestníku na náměstí obce můžete podniknout krátký okruh v délce přibližně 3,5 km podél vojenských bunkrů rozesetých po lese.

Přírodní rezervace Dlouhá hora

Od rozcestníku na náměstí obce se vydáte po modré turistické značce k rozcestí Panenská Hůrka. Dále pokračujete po zelené k rozcestí Buk republiky, kde si můžete odpočinout pod přístřeškem. Památný Buk republiky byl vysazen v roce 1968 na místě původního Eduardova buku, ten zde stával až do roku 1956 a byl pojmenovaný podle tehdejšího majitele panství – hraběte Eduarda Clam-Gallase. Modrá turistická značka vás dovede přes transbordér do Machnína, který leží nedaleko zříceniny hradu Hamrštejn, a poté zpět do obce Andělská hora. Trasa je dlouhá přibližně 12,5 km.


Transbordér Andělská Hora – Chrastava

Transbordér vedoucí přes Lužickou Nisu je unikátní turistickou zajímavostí, která spojuje dva břehy řeky mezi Andělskou Horou a Machnínem (součást Liberce).

Jedná se o samoobslužný dřevěný kabinkový osobní mostní přepravník neboli upravenou lanovku, která užívá kabinku zavěšenou na kladkách. Kabinkou pohybují přímo cestující tím, že tahají za lano. Transbordér byl postaven po povodních v roce 2010, která zničila či poškodila na Lužické Nise několik mostů a lávek. Je jediný svého druhu v ČR.

(zdroj: Wikimedia Commons, foto: ŠJů)


(zdroj: Wikimedia Commons, foto: Zp)

Zřícenina hradu Hamrštejn

Rozsáhlá zřícenina hradu se nachází na skalním hřebenu Ovčí hory zvaném Zámecký kopec nad meandrem Lužické Nisy. Kolem hradu se rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace. Hrad byl postaven v 1. polovině 14. století a chránil obchodní stezku vedoucí z Liberce do Žitavy, železné hamry pod ním, jedny z nejstarších v Čechách, podle nichž pravděpodobně nese hrad své jméno, a doly na vzácné kovy, které zůstaly v provozu až do poloviny 18. století.

Vstup na zříceninu hradu je volný.


Kryštofovo Údolí

Tato bývalá uhlířská osada byla patrně založena někdy v 16. století. Současná obec je tvořena trojicí původních vsí, zakládaných během postupu osadníků podél toku Rokytky. Tak vznikla postupně Rokytnice, pak Bezové Údolí (později Kryštofovo Údolí) a nejvýše ležící Novina. Těžba stříbra a olova v okolí byla ukončena v polovině 18. století. Údolím vedla v minulosti pašerácká stezka.

V roce 2015 byla obec prohlášena za vesnickou památkovou zónu. Nachází se zde velké množství zachovalých dřevěných a hrázděných staveb, včetně unikátního dřevěného kostela. Obec disponuje také prvním českým vesnickým orlojem v bývalé trafostanici naproti Muzeu betlémů. V části Novina můžete obdivovat železniční viadukt postavený v letech 1899–1900. Má 14 oblouků, délku 202 metrů a trať na něm vede do oblouku ve výšce až 30 metrů nad zemí.

(zdroj: Wikimedia Commons, foto: Pavel Hrdlička)


(zdroj: Wikimedia Commons, foto: Pavel Štekl)

Chrastava

Historie města, pod nějž Andělská Hora spadá, se táhne až do 10. století, kdy se zde nacházelo osídlení slovanského kmene Milčanů. Ke skutečnému rozvoji obce však došlo až ve 13. století na popud krále Přemysla Otakara II., který sem pozval osadníky ze západní Evropy, aby tento tehdy pustý kraj pozvedli. Město osídlili horníci ze saského města Pirna, kteří v okolí Chrastavy začali těžit měď, cín, olovo, stříbro a železo.

Město je obklopeno několika pohořími a protéká jím říčka Jeřice, která se za městem vlévá do Lužické Nisy. Dominantou obce je Kostel sv. Vavřince, pýchou náměstí je radnice pocházející z roku 1646 a barokní morový sloup. Navštívit zde můžete rodný dům malíře Josepha rytíře von Führicha či Curii Vítkov, projekt stavby volné repliky velmožského sídla z 12. století, která se nachází poblíž obce.


Pumptrack v Chrastavě

Jedná se o uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možný projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený terénními vlnkami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. V Chrastavě jsou v místě bývalého rybníku vybudovány 2 malé okruhy s asfaltovým povrchem vhodné i pro koloběžky.

Tipy na mnoho dalších zajímavých výletů v okolí Andělské Hory najdete zde.