Andělský mlýn – Jihomoravský kraj

Andělský mlýn je pozdně renesanční vodní mlýn postavený roku 1695, nacházející se na okraji národního parku Podyjí asi 4 km západně od historického města Znojma. V současné době se mlýn nachází v havarijním stavu, ale jeho okolí může nabídnout řadu přírodních krás.

Kde najít informace o získání magnetky?

Vývěska obce Mašovice – 48.8572119N, 15.9736061E
Informační centrum města Znojmo – 48.8553467N, 16.0441953E


Zajímavosti o Andělském mlýně

Andělský mlýn

Andělský mlýn je pozdně renesanční vodní mlýn datovaný dendrochronologicky do roku 1695 nacházející se v Mločím údolí u Mašovického potoku. Je zajímavý svou dochovanou sgrafitovou výzdobou a pozdějšími barokními i klasicistními stavebními úpravami. Jedná se o poslední bývalý vodní mlýn v přírodním krajinném prostředí národního parku Podyjí. Nyní se mlýn nachází v havarijním stavu.

(zdroj: Egeon, foto: Jan Harmata)


Za pokladem Andělského mlýna

Proslýchá se, že je v okolí mlýna ukrytý obrovský poklad… Připomeňte si návštěvu Andělského mlýna, nebo se na ni naopak navnaďte předem - zahrajte si krátkou únikovou online hru spojenou s touto historickou památkou!


Příroda a okolí mlýna

Národní park Podyjí

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen 1. července 1991 v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí. Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. Na dolnorakouské straně na něj navazuje Národní park Thayatal.

Rozkládá se podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo – Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Roste a žije v něm velmi různorodá řada rostlin, hub a živočichů.

(zdroj: Wikimedia Commons, foto: Joadl)


(zdroj: Mapy.cz)

Výlety Podyjím okolo Andělského mlýna

Žlutá turistická značka – Od autobusové zastávky Mašovice se vydáte po žluté turistické stezce vstříc Národnímu parku Podyjí. Přibližně po 1,5 kilometru dojdete k Andělskému mlýnu. Po žluté značce můžete pokračovat dále po směru na Podmolí a ze stezky se vrátit menšími cestami zpět do Mašovic.

Zelená turistická značka – K Andělskému vodnímu mlýnu vás přivede i zelená turistická značka v rámci přibližně 10 kilometrového okruhu plného zajímavých míst k vidění. Začít můžete ve Znojmě u rozcestníku Hradiště. Stezka pokračuje směrem do národního parku a lemují jí krásné výhledy na vodní nádrž Znojmo. Přibližně po 3,5 km dojdete k vyhlídce Králův stolec s nově vybudovaným altánem. Přes bývalý Čertův mlýn dojdete až k Andělskému vodnímu mlýnu. Po zelené značce pokračujete na rozcestí Gránice, odkud vás žlutá stezka po Cestě Jakuba Jirala dovede zpět do Znojma. Cestou potkáte studánky či můžete krátce odbočit k přírodní památce Červený rybníček.

Trasa šesti měst – Cyklotrasa prochází Znojmem a po značené trase vás povede těsně kolem národního parku Podyjí až do Vranova nad Dyjí. Odbočit ale lze přes Andělský mlýn, projet skrze národní park a následně se napojit zpět na Trasu šesti měst nebo na rakouskou cyklistickou síť. Trasa je dobře značená, náročnost ale může být místy vyšší, takže tentokrát spíše než silničku vytáhněte raději pořádné trekové kolo.


Mašovický lom

Přírodní památka Mašovický lom se nachází se nachází nedaleko Mašovic. Zatopený lom je domovem vzácného čolka dravého. Jde o umělý biotop, jež přitahuje všechny živočišné druhy, kterým podobné prostředí v krajině chybí. Kromě již zmíněného čolka při troše štěstí uvidíte skokana štíhlého, blatnici skvrnitou nebo kuňky ohnivé. V přilehlých travinách se skrývá užovka obojková, ještěrka obecná a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Na břehu rostou porosty vzácného mechu tučnolístku krátkolistého.


(zdroj: Mapy.cz, foto: Schnattinger)

Pastviny exmoorských koní

Správa národního parku Podyjí udržuje od května 2018 dvě pastviny exmoorských koní. Nedaleko Andělského mlýna se nachází na 25 hektarech pastvina Mašovická střelnice. Ta je tvořena lučními porosty s poměrně hustým náletem dřevinné vegetace. Koně zde udržují travnaté enklávy a přilehlý lesní okraj a pomáhají udržovat vhodné životní podmínky pro chráněné živočichy a rostliny.


Znojmo

Město Znojmo je historickým centrem jihozápadní Moravy a skýtá mnoho zajímavých míst, ať už jste turista, cyklista či vodák. Právě na kraji města u vodní nádrže směrem k Mašovicím se nachází historicky zajímavá část Znojma. V oblasti Hradiště můžete navštívit Znojemský hrad s Jihomoravským muzeem a Rotundu sv. Kateřiny, projít se po naučných stezkách v okolí a kochat se krásným výhledem na několika vyhlídkových místech.

(zdroj: Wikimedia Commons, foto: RomanM82)