Manuál projektu zde bydlí Dobří andělé

MA_1

Jak se do projektu zapojit?

Stačí, abyste našli ještě alespoň jednoho dalšího Dobrého anděla ve Vašem městě či obci, který přispívá prostřednictvím nadace rodinám v těžké finanční situaci, stejně jako Vy. Přihlásit se může kdokoli – stačí vyplnit jednoduché prohlášeníkteré potvrzuje počet Dobrých andělů v dané oblasti.


Jak můžete pomoci získat nové Dobré anděly?

Připravili jsme pro Vás několik příkladů, jak nám můžete dle svých možností pomoci. Za Vaši pomoc budeme velmi rádi, chtěli bychom Vás ale požádat o to, abyste se drželi našich principů a pravidel, která uvádíme níže. V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit :)

Představte nadaci

Proč jste si vybrali nadaci Dobrý anděl? Jaké to je být Dobrým andělem a pomáhat rodinám? Jak systém pomoci funguje? Neváhejte se o své zkušenosti podělit se svým okolím! Pomoci Vám může například video o Dobrém andělovi.

„NA ŽIVO”

Uspořádejte společné setkání, popovídejte si o nadaci Dobrý anděl. Spojte téma s příjemnou aktivitou – procházkou, koncertem, besídkou, sportem… fantazii se meze nekladou. Pořiďte si například tričko Dobrého anděla nebo si označte dveře či poštovní schránku samolepkou „Zde bydlí Dobrý anděl“.

ZBDA

Sociální sítě

Staňte se našimi fanoušky na sociálních sítích, sdílejte naše příspěvky, komentujte, „lajkujte”… a pomozte nám šířit myšlenku DOBRÉHO ANDĚLA. Neváhejte sdílet také aktuální informace o dění ve Vašem městě či upoutávky na akce, které se projektu „Zde bydlí Dobří andělé“ týkají!

Inspirujte ostatní

Informujte své okolí, že jste se k projektu přidali například formou novinového článku a inspirujte tak ostatní, aby se také stali Dobrými anděly!

Rádi Vám zašleme naše propagační materiály v tištěné či online verzi. Společně můžeme také například připravit článek pro Vaše oblastní noviny či jiné komunikační kanály.

Pomoci nám můžete také s umístěním bannerů k projektu.

Co je dobrý anděl?

Nadace DOBRÝ ANDĚL podporuje rodiny s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně.

Jeho základní pilíře jsou:

DO POSLEDNÍHO HALÉŘE®

Veškeré příspěvky dárců, Dobrých andělů, jsou rodinám předávány v plné výši. Provozní náklady nadace jsou hrazeny z prostředků jejích zakladatelů a dalších filantropů.

VÍTE, KOMU POMÁHÁTE

Každý Dobrý anděl získá při registraci přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

POMÁHÁTE PRAVIDELNĚ

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.


Komu dobří andělé pomáhají?

Rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde dítě nebo rodič onemocněli rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným onemocněním, například nemocí motýlích křídel, svalovou dystrofií Duchenne, selháním orgánů nebo závažnou metabolickou poruchou.

MA_3

Jak se stát dobrým andělem?


PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE

Jste již se svými sousedy a spoluobčany součástí projektu „Zde bydlí Dobří andělé“? Realizujte pravidelná sousedská setkání a zažívejte radost z pomoci druhým společně. Informujte další o projektu „Zde bydlí Dobří andělé“ i o svých akcích.

Komunikujte i s námi! Budeme rádi například za fotografie z Vašich akcí, nezapomeňte se nám také pochlubit napsaným článkem nebo fotografií s umístěním loga projektu. Děkujeme!

ZBDA_MěstoDA
ZBDA_ObecDA
ZBDA_ČtvrťDA
ZBDA_OsadaDA

Pravidla výběru finančních příspěvků

Každý Dobrý anděl by měl přispívat sám za sebe, jedině tak je pomoc naprosto transparentní, neboť si ve svém Andělském účtu může ověřit rozdělení finančních příspěvků do posledního haléře a přečíst si příběh rodiny, které pomáhá.

Prosíme, nevybírejte příspěvky formou sbírek do kasiček, výtěžků ze vstupného, prodeje výrobků či služeb. Nepoměrně více pomůže rodinám šíření myšlenky pomoci nadace Dobrý anděl.


kontakty

[email protected]

733-119-119

newsletter_2014-06_dekujeme